Amerikaans Economisch Nieuws | 8-10

Banencijfer valt tegen en schuldenplafond stijgt.

in ”Amerikaans economisch nieuws” Kijken wij elke week terug op het belangrijkste economische nieuws van de afgelopen week.

Het aantal Amerikanen dat voor het eerst een werkloosheidsuitkering aanvraagt, is vorige week gedaald, de eerste daling in een maand en een teken dat de arbeidsmarkt mogelijk verbetert. Het ministerie van Arbeid meldde dat 326.000 mensen een werkloosheidsuitkering hadden aangevraagd, een daling van 38.000 ten opzichte van de voorgaande week. Voor de daling waren er drie weken op rij nieuwe aanvragen voor een WW-uitkering gestegen. Ondertussen daalde het aantal aanhoudende claims, waarbij het aantal mensen dat al een uitkering ontvangt, met 98.000 tot 2,71 miljoen. Dat aantal blijft in de buurt van een pandemie laag.

De Amerikaanse economie voegde in september slechts 194.000 banen toe, omdat meer mensen ervoor kozen om de beroepsbevolking te verlaten. De toename van het aantal aanwervingen bleef ver achter bij de verwachtingen van 500.000 nieuwe banen. De particuliere sector voegde vorige maand 317.000 werknemers toe, terwijl staats- en lokale overheden 123.000 afvloeiden. Ook in het rapport daalde het werkloosheidspercentage van 5,2% naar 4,8%, wat een nieuw pandemie-dieptepunt bereikte, maar dat is niet per se een goede lezing. Het grootste deel van de grote daling van de werkloosheid was te wijten aan het vertrek van 183.000 mensen uit de beroepsbevolking.

Het Institute for Supply Management (ISM) meldde dat de Services-index in augustus met 0,2 punt steeg tot 61,9. Enquête-respondenten gaven aan dat het grootste probleem waarmee bedrijven worden geconfronteerd, blijft het verkrijgen van voldoende voorraden en het vinden van gekwalificeerde arbeidskrachten om aan de vraag te voldoen. Nieuwe orders en productie namen beide toe in september en 17 van de 18 industrieën die door ISM werden gevolgd, breidden zich uit, een historisch hoog aantal.

De bestellingen voor gefabriceerde goederen stegen in augustus en overtroffen de prognoses. Het Commerce Department meldde dat de fabrieksorders 1,2% stegen in de laatste lezing, een stijging van 0,5% ten opzichte van juli.  Merkelijk was dat de verzendingen van fabrieksgoederen in augustus slechts 0,1% stegen, een forse daling ten opzichte van een eerdere stijging van 1,5%. Orders voor niet-defensiekapitaalgoederen (exclusief vliegtuigen), die als een goede maatstaf voor zakelijke orders worden beschouwd, stegen in augustus met een herziene 0,6%, een lichte stijging ten opzichte van de eerdere schatting van een winst van 0,5%.

de Nationale overheid heeft deze week de zogenoemde  ‘debt ceiling’ verhoogd. Dit is het aantal dollars dat de Amerikaanse overheid als schuld mag hebben voordat het technisch failliet gaat. Als dit voorvalt zal de overheid op slot gaan en zullen vele duizenden ambtenaren niet betaald worden. Deze spanning zorgde op de beurs voor veel spanning en koersen gingen hard onderuit. het totale debt ceiling is 28triljard dollar in Oktober 2021.

– Ramon Jongschaap