Vermogensbeheer Friesland is een slagvaardige en transparante organisatie’

  • Persoonlijk
  • Onafhankelijk
  • Dichtbij

Depotbank en tarieven

We begeleiden u graag bij het vaststellen en realiseren van uw vermogensdoelen. Na de inventarisatie kijken we samen naar uw wensen voor de toekomst, op basis hiervan ontvangt u van ons een persoonlijk beleggingsplan. In dit plan wordt het volgende toegelicht:
• Start inleg
• Beleggingsstrategie (portefeuille, risicoprofiel en beleggingsdoel)
• Cashflow (inleg en/of onttrekkingen)
• Looptijd
• Rendement en risico
• Kosten

Fiscaliteit

Vermogensgroei kan voor zowel box 1 als box 3 worden afgesloten. Heeft u al een bestaande spaarrekening (box 3) of lijfrentevoorziening (box 1)? Deze kan eventueel worden overgedragen. U hoeft dus niet te wachten tot uw polis afloopt en kunt direct beginnen met beleggen. We nemen de mogelijkheden graag met u door.

Vermogensgroei is geschikt voor de volgende producten:

Beleggingslijfrente (opbouwfase en direct ingaande)
• Gouden handdruk/stamrecht
• Stakingswinst
• DGA-pensioen
• Premievrije PSW C-Polissen
• Vermogensgroei in box 3

Administratie

Het beheer over de portefeuilles wordt gevoerd door:

AMDK Vermogensbeheer B.V., handelend onder de naam Vermogensbeheer Friesland, statutair gevestigd te Joure, Voltahof 8, 8501 XP. Inschrijving KvK 01125952.

De vergoeding voor het beheer van de portefeuilles bedraagt 1,50% per jaar (all-in).

Het administratieve beheer van de portefeuilles wordt gevoerd door:

Noordnederlands Effektenkantoor B.V., handelend onder de naam Fondsenplatform, statutair gevestigd te Heerenveen, K.R. Poststraat 100-2, 8441 ER. Inschrijving KvK 02017874.

De doorlopende fondskosten en transactiekosten worden ingeschat tussen 0,20% en 0,30% (deze kosten zijn afhankelijk van de gekozen fondsen en worden verrekend in het rendement van de fondsen).

Het effectendepot wordt aangehouden bij:

Stichting Noordnederlandse Beleggersgiro, statutair gevestigd te Heerenveen, K.R. Poststraat 100-2, 8441 ER. Inschrijving KvK 02073733.

Waarom beleggen via Vermogensbeheer Friesland?

Vermogensbeheer Friesland is transparant en wil u graag ontzorgen. Afspraken kunnen zowel bij ons op kantoor als bij u thuis plaatsvinden en we beleggen conform onze beleggingsstrategie, waarbij een portefeuille wordt gecreëerd die aansluit bij uw inkomens- en vermogensdoelstellingen.