Laat "later" nu beginnen

Wat is een beleggingslijfrente?

Een levensverzekering waarvoor premies of een koopsom worden betaald. De premies of de koopsom worden belegd in obligaties en of aandelen. Bij een beleggingslijfrente wordt met het opgebouwde kapitaal beleggingseenheden aangekocht.

Bij een opbouwende beleggingslijfrente kunt u fiscaalvriendelijk sparen voor later. De premie die u nu betaalt, voert u op als aftrekpost. Pas over de uitkering betaalt u belasting (na uw pensioendatum is dat doorgaans een lager tarief). Een andere manier is (bank)sparen voor uw pensioen. Dit werkt fiscaal hetzelfde als een verzekeringslijfrente maar u spaart hiervoor op een bankrekening(bancaire lijfrente) en niet middels een verzekering.

Bij een uitkerende beleggingslijfrente ontvangt u geen vaste uitkering in euro’s maar in een vast aantal beleggingseenheden waarvan de waarde fluctueert. De hoogte van de uitkering is dus afhankelijk van de koers van de beleggingseenheden.

Hierbij wordt uitgegaan van een verondersteld beleggingsrendement gedurende een bepaalde periode. Indien het daadwerkelijke rendement hoger is dan het veronderstelde rendement dan stijgt de uitkering en vice versa. Als u overweegt een beleggingslijfrente te kiezen, dan maakt u hierdoor kans op een hogere uitkering. Maar aan een beleggingslijfrente is wel enig risico verbonden. Hoeveel risico iemand wil lopen, bepaalt u door de product- en fondskeuze.