Witte zwanen, zwarte zwanen…

We willen graag geloven dat we vooruitgang boeken als het om gelijkheid gaat tussen bijvoorbeeld mannen en vrouwen. Toch kan ik er niet omheen: de financiële wereld bestaat voor een groot deel uit mannen. Als ik naar een bijeenkomst ga van bijvoorbeeld een fondshuis, dan kom ik toch eigenlijk alleen maar mannen tegen. Ik voel me dus vaak de witte zwaan tussen de zwarte zwanen, of is het juist andersom?

Een black swan gebeurtenis

Er is wellicht een black swan nodig om de noodzaak van onafhankelijkheid voor vrouwen te benadrukken. Een black swan, naar het Nederlands vertaald: zwarte zwaan, is een term bedacht door hedgefundmanager Nassim Nicholas Taleb. Het fenomeen is gebaseerd op gebeurtenissen die niet te voorspellen zijn. Tot in de negentiende eeuw werd namelijk gedacht dat er alleen witte zwanen bestonden. Plotseling bleken er in Australië ook zwarte zwanen te leven. Dit was een gebeurtenis waar niemand rekening mee had gehouden. De term symboliseert de nutteloosheid van voorspellingen op basis van eerdere ervaringen.

Enkele voorbeelden van een black swan zijn: de opkomst van het internet, grote terroristische aanslagen als 9/11, de kredietcrisis en COVID-19.

Kwetsbaarheid

De COVID-19 pandemie heeft benadrukt dat het bittere noodzaak is voor vrouwen om financiële onafhankelijkheid, veiligheid en bewustzijn op te bouwen. Eén op de 6 vrouwen is namelijk werkzaam in de zwaarst getroffen sectoren van onze samenleving. Denk hierbij aan toerisme, hospitality en de detailhandel. Veel vrouwen verloren hun baan aan het begin van de pandemie gevolgd door vele mannen die afhankelijk waren van de internationale handel en daardoor ook thuis kwamen te zitten. Door de pandemie hebben veel vrouwen hun financiën onder de loep moeten leggen. Financiële gelijkheid kan niet vroeg genoeg ontstaan.

Hoe was het vroeger

Vroeger waren de financiën de verantwoordelijkheid van de man en zorgden de vrouwen voor het huishouden en de kinderen. Daardoor hadden we weinig te maken met financiële planning. Hoe is dat nu in 2022?

Hoe is het nu

Het financiële aanbod is weliswaar genderneutraal maar is vaak nog gericht op mannen. Vrouwen krijgen vaak te maken met financiële uitdagingen. Daarom hebben vrouwen een op maat gemaakt financieel plan nodig; gericht op wensen en behoeften. Uiteindelijk hebben we allemaal dezelfde financiële doelen: financiële veiligheid voor onszelf en de mensen van wie we houden, voor nu en ook voor later.

Conclusie

Iedereen heeft een eigen financieel plan nodig, gericht op de wensen en behoeften van het individu. Een zwarte zwaan is anders dan een witte zwaan, maar ook elke witte zwaan en elke zwarte zwaan is anders. Een onverwachte gebeurtenis mogen we rustig een ‘black swan’ noemen, maar de gevolgen zijn voor iedereen anders. Dat is wat ons uniek maakt.

Laat de black swan maar zwemmen en focus op zaken waar u invloed op kunt hebben.

Wilt u weten hoe ik u kan helpen met een financieel plan?

Neem contact op via info@vermogensbeheer.frl of 085-4895690.

In de nieuwsbrief van juli gaan we verder in op de uitdagingen voor vrouwen met betrekking tot de financiën en geven we een aantal tips.

Vera Stilma