verandering

Een nieuw jaar betekent verandering

Er is inmiddels een nieuw jaar aangebroken en een nieuw jaar neemt altijd weer veranderingen met zich mee. Zo zie je dat er heel veel zorgverzekeringen zijn overgesloten, dat de ‘eigen risico’s’ worden aangepast. Wat gaat er per 1 januari zoal veranderen, wij hebben een aantal zaken voor u op een rijtje gezet.

Belastingvrij schenken aan kinderen

Vanwege corona mochten ouders in 2021 aan hun kinderen € 6.604 belastingvrij schenken in plaats van € 5.604. Die verhoging van € 1.000 loopt op 1 januari 2022 af. Dit was een tijdelijke regeling die door de belastingdienst was ingesteld vanwege de coronacrisis. In 2022 is deze vrijstelling gelijk aan € 5.677,00.

Stijging van AOW en AOW-leeftijd

Bent u alleenstaand en AOW gerechtigd, dan is uw uitkering gestegen met € 18,00 per maand naar € 1.244,35 netto. Bent u getrouwd of samenwonend dan is de uitkering gestegen naar € 851,52 netto per persoon. Het gaat dan wel om mensen die recht hebben op een volledig AOW. Heeft u bijvoorbeeld een aantal jaren in het buitenland gewerkt, dan is er mogelijk geen volledige AOW opgebouwd en dus wordt de uitkering ook verlaagd.

De leeftijd waarop u AOW krijgt is wel verhoogd, nadat deze twee jaar op 66 jaar en 4 maanden heeft gestaan. Vanaf dit jaar stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden per jaar en komt in 2024 uit op 67 jaar.

Woonplicht

Vanaf 1 januari mogen gemeentes op woningen vanuit het goedkopere en middensegment een woonplicht opleggen. Dit betekent dat de koper ook in het huis moet gaan wonen, dus deze niet mag verhuren. De overheid probeert hiermee de wooncrisis te beïnvloeden door het verhuren van woningen aan banden te leggen. Doel is vooral om het voor starters mogelijk te maken om een woning te kunnen kopen.

Spaarrente

De spaarrente op banken wordt nog lager, zo zal ook de ING de spaarrentes op 0% gaan zetten per 1-1-2022. Dit in navolging op andere grote bank, bijvoorbeeld de ABN. Heb je een vermogen van meer dan € 100.000,00 dan ga je zelfs rente betalen over je vermogen, deze grens lag veelal eerder nog op € 150.000,00. Spreiding over diverse banken sowieso niet onverstandig, maar nu zeker aan te bevelen als u geen rente wilt betalen. Het openen van een beleggingsrekening is ook zeker het uitzoeken waard…

Groenbeleggen en belastingvoordeel

Indien u een groene belegging heeft kan deze in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Onze portefeuille ‘Friesland Duingras’ geeft bijvoorbeeld recht op een vrijstelling (50% van het belegd vermogen) van vermogensrendementsheffing in box 3. Dit vrijgestelde bedrag is per 1-1-2022 verhoogd van € 60.429,00 naar € 61.215,00 per belastingplichtige. Daarnaast heeft u mogelijk ook nog recht op een extra heffingskorting van 0,7%.

Laat u eens informeren over beleggen in ‘Friesland Duingras’.

Een mooie combinatie tussen:

  • Verantwoord beleggen
  • Verwacht rendement van 3% tot 4% per jaar
  • Belastingvoordeel

Levenslang leren

Vanaf 1 maart 2022 kan er gebruik gemaakt worden van het STAP-budget, dit kan rechtstreeks en zonder tussenkomst van je werkgever. Doel is om het voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken om je te blijven te ontwikkelen, dus ook als je werkgever hier geen budget voor heeft. Dit is dus een ontwikkelbudget van maximaal € 1.000,00 per jaar en kan worden aangevraagd via het UWV. Uiteraard moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen, dus laat je vooraf goed informeren. 

Even een casus: 

Niet nakomen van rente-betalingsafspraken?
DGA is de dupe!

Je bent enig aandeelhouder en bestuurder van een BV. Naar aanleiding van een boekenonderzoek over bijvoorbeeld de jaren 2012 en 2013 is tussen de DGA en de BV in 2013 een overeenkomst inzake rekening-courant (rc) opgesteld. In deze overeenkomst is onder meer bepaald dat er over het saldo een rente van 5% per jaar in rekening zal worden gebracht. De BV bracht over de jaren 2015 en 2016 echter geen rente in rekening over het saldo van de rekening-courant vordering op de enige aandeelhouder. De inspecteur ziet dit als een ‘verkapte winstuitkering’.

Hij neemt dus het standpunt in dat het niet doorberekenen van rente over de rekening-courant een verkapte winstuitdeling is. Dat standpunt wordt in bezwaar en beroep door de inspecteur gehandhaafd.

Er is allerlei jurisprudentie over te vinden, maar deze zaak laat zien dat zo’n afspraak met betrekking tot zo’n rekening courant overeenkomst, vooral als het gaat over een rekening courant vordering op een DGA, tot een verkapte winstuitdeling kan leiden. Dat is zonde van de moeite van het opstellen van die overeenkomst zou je kunnen zeggen.

Wilt u meer weten? 

Bel of mail ons even, of maak een vrijblijvende afspraak.  

085-489 56 90
info@vermogensbeheer.frl