Friesland Branding

Friesland Branding | december

Onze portefeuille Friesland Branding is een ‘zeer offensieve’ portefeuille en belegt deels passief en deels actief. De naam van de portefeuille zegt het al: de verwachte koersschommelingen bij dit risicoprofiel zijn hoog en is vooral geschikt als aanvulling op uw traditionele beleggingsportefeuille. Bij tegenvallende beleggingsjaren kunnen negatieve rendementen worden behaald. Het is voor beleggers van belang om bewust te zijn van de risico’s die aan deze offensieve manier van beleggen verbonden zijn. Daarom ook uitsluitend gericht aan de ervaren belegger. 

Passief

Het passieve deel van de portefeuille bestaat uit een 6-10 aandelen met de ‘buy en hold’ strategie. Dit betekent dat timing een minimale rol heeft en aandelen zijn gekozen die als bedrijf zeer betrouwbaar zijn en op de lange termijn een mooi rendement laat zien.

Actief

Het actieve deel van de portefeuille belegt in zo’n 6-10 aandelen welke zorgvuldig worden geselecteerd uit de S&P 500. Timing speelt hier wel een rol, daarom ook dat er alleen op bepaalde momenten wordt gehandeld. Hier hebben we speciale research voor en deze wordt 1 op 1 opgevolgd. Bij de keuze van de aandelen wordt ook altijd gekeken naar de ESG-score (mate van duurzaamheid van het bedrijf), beleid is dat een aandeel pas wordt opgenomen als er minimaal sprake is van een ESG-score van 4.

De beleggingsfilosofie van vermogensbeheer Friesland is erop gericht om met deze portefeuille op langere termijn een aantrekkelijk rendement te realiseren. Hieronder de informatie met betrekking tot december 2021.

Performance

Daar waar de performance in november voor ‘Branding’ goed was, viel december tegen. Het jaarrendement van ‘Branding’ komt uit op iets meer dan 8 procent. Blijft overeind dat het gemiddelde op langere termijn nog steeds boven de 20% ligt. 2021 was een moeilijk jaar voor beleggers in individuele aandelen, omdat sommige aandelen genadeloos hard werden afgestraft zoals Discovery en Viacom. De offensievere portefeuilles hebben daar het hele jaar last van gehad.

Wilt u meer weten? 

Bel of mail ons even, of maak een vrijblijvende afspraak.  

085-489 56 90
info@vermogensbeheer.frl