Friesland Duingras

Rendement & Resultaat

Rendement

Gemiddeld komt het rendement uit op zo’n 2% tot 4%. Niet het rendement, maar de meetbare impact heeft prioriteit. Daarentegen zijn de rendementen inmiddels vergelijkbaar en al regelmatig beter dan de traditionele aandelenfondsen.

Het gemiddeld rendement van de totale portefeuille ligt iets lager dan onze vergelijkbare portefeuille ‘Friesland Eb’, maar daartegenover staat een mogelijk gegarandeerd belastingvoordeel.

Resultaat in rendement

Het nettorendement van Friesland Duingras was in het eerste kwartaal 2022: -7,02%

Het groenste beleggingsfonds van Nederland

Een deel van deze portefeuille wordt geïnvesteerd in een groenfonds, welke investeert alleen in duurzame ondernemers. Minimaal 70% van het fondsvermogen gaat naar projecten die de Nederlandse overheid erkent als groen. Als enige groenfonds in Nederland wordt ook de rest van het fondsvermogen duurzaam geïnvesteerd.