Internationaal economisch nieuws | 2-9

In ‘Internationaal economisch nieuws’ Blikken we elke week terug om het meest belangrijke nieuws omtrent de wereldeconomie buiten de VS.

Amerika

Canada’s economie kromp onverwachts in het tweede kwartaal en bleef achter bij de marktverwachtingen. Het bruto binnenlands product van Canada, of de breedste maatstaf van goederen en diensten die in de economie worden geproduceerd, kromp in het tweede kwartaal met 1,1% op jaarbasis tot 2,071 biljoen Canadese dollar, of het equivalent van $ 1,643 biljoen, aldus Statistics Canada. Volgens economen van TD Bank was de marktverwachting voor het kwartaal een vooruitgang van 2,5%. Statistics Canada gaf ook een vroege schatting voor juli, wat erop wijst dat het BBP met 0,4% is gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Analisten schrijven voor beide missers economische beperkingen toe als gevolg van een heropleving van COVID-19-infecties in het voorjaar.

Verenigd Koninkrijk

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan bereikte het vertrouwen onder Britse bedrijven het hoogste punt in vier jaar, maar het personeelstekort blijft een punt van zorg. Volgens de laatste momentopname van Lloyds Bank droegen de uitrol van vaccins, de opheffing van de lockdown-beperkingen en de wijzigingen in de regels voor zelfisolatie bij tot meer optimisme onder bedrijven in augustus. Het herstel van het sentiment in Augustus was wijdverbreid in het VK. De vertrouwensgroei was het sterkst in de dienstensector, aangezien onder meer bars, restaurants en hotels hebben geprofiteerd van een terugkeer van klanten. Uit de bedrijfsbarometer van de bank blijkt dat het algemene vertrouwen in augustus met zes punten is gestegen tot 36%, het hoogste niveau sinds april 2017 en een lichte daling in juli tenietgedaan. Ook het optimisme over de toestand van de economie nam voor het eerst in drie maanden toe, een stijging van zes punten tot 38%.

Europa

Op het Europese vasteland zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire dat hij geen voorstander is van een brede verhoging van de lonen, aangezien een dergelijke stap het Franse concurrentievermogen op de wereldmarkt zou schaden. Le Maire zei op het Ambrosetti-forum, een jaarlijkse internationale economische conferentie in Italië, dat de Europese economieën een jaar geleden bezorgd waren over de stijgende werkloosheid en het instorten van bedrijven te midden van de aanvankelijke pandemie-geïnduceerde lockdowns. “Vandaag worden we geconfronteerd met een nieuwe zorg, die het gevolg is van het sterke economische herstel: we worden geconfronteerd met het gebrek aan arbeiders en het gebrek aan grondstoffen”, zei Le Maire. Eerder deze week toonden gegevens aan dat de Franse inflatie het hoogste niveau in bijna drie jaar bereikte, vooral als gevolg van de voedsel- en energiekosten. Franse vakbonden en studentenorganisaties hebben onlangs opgeroepen tot hogere salarissen en stopzetting van de sluiting van sommige openbare diensten.

Duitsland, dat geen onbekende is in wat er kan gebeuren als de inflatie uit de hand loopt, boekte in augustus een nieuw 13-jarig hoogtepunt in de consumentenprijsinflatie. Uit voorlopige cijfers van het Federaal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de consumentenprijzen op jaarbasis in augustus met 3,4% stegen, 0,3% meer dan in juli. De lezing van augustus kwam overeen met de verwachtingen en markeerde het hoogste niveau sinds juli 2008. Commerzbank-analist Ralph Solveen zei: “Dit komt door de hogere energie- en voedselprijzen, terwijl de kerninflatie waarschijnlijk zelfs licht daalde van 2,9% tot 2,8%.” Net als in andere ontwikkelde landen verwachten analisten niet dat de inflatie snel zal afnemen. LBBW-econoom Elmar Voelker zei dat de inflatie de komende maanden verder zal stijgen.

Azië

In Azië stagneerde de Chinese economie in augustus toen het land te maken kreeg met een heropleving van het aantal gevallen van coronavirus en te kampen had met de aanhoudende scheepvaartcrisis. Een officieel overzicht van de productieactiviteit daalde in augustus tot 50,1 van 50,4 in juli, net boven de 50-puntsmarkering, wat wijst op expansie versus krimp. Een privé-enquête van de fabrieksactiviteit vertoonde ook tekenen van problemen. De inkoopmanagersindex van de particuliere Caixin-industrie daalde tot 49,2 in augustus, de eerste krimp sinds april 2020. Volgens het officiële onderzoek deden de dienstensectoren, die nu een groter deel van de op een na grootste economie ter wereld uitmaken, het nog slechter. De inkoopmanagersindex voor niet-manufacturing daalde in juli van 53,3 naar 47,5.

Beleidsmaker Goushi Kataoka van de Bank of Japan zei deze week dat de pandemie van het coronavirus langer op de economie van het land kan wegen dan aanvankelijk werd verwacht. Katoaka waarschuwde voor verhoogde risico’s voor de voorspelling van de centrale bank van een gematigd herstel. “Gezien de recente binnenlandse en mondiale economische ontwikkelingen, neemt de behoefte aan moedigere stappen toe”, zei Kataoka. Kataoka, een voorstander van agressieve monetaire versoepeling, was een consequente, enige afwijkende mening van het besluit van de BOJ om haar rentedoelstellingen ongewijzigd te laten. “Persoonlijk geloof ik dat de BOJ de monetaire versoepeling moet versterken”, aangezien de inflatie jarenlang ver verwijderd zal blijven van de doelstelling van 2% van de bank, zelfs als de economie zou herstellen, zei hij.