Kwartaal bericht 4 – 2022

Terugblik

Het jaar 2022 zit er op en wat een jaar was dat! Rentestijgingen, hoge inflatie, een energiecrisis, dalende beurzen en oorlog in Oekraïne. Een schril contrast ten opzichte van de pré-coronajaren. Toen de inflatie vrijwel afwezig was, energie goedkoop was, de beurzen stegen en Poetin na verovering van de Krim klaar leek te zijn met zijn expansiedrift. 

Het jaar 2022 was één van de slechtste jaren sinds 2008 voor de financiële markten. In oktober en november 2022 zagen we een golf van optimisme, maar in december realiseerden beleggers zich dat stijgende rente en inflatie niet snel van het toneel zouden verdwijnen. Angst voor recessie stak de kop weer op en zowel de aandelen als de obligaties daalden weer. 

Amundi MSCI World EUR (aandelen)

 

Vanguard Global Aggregate Bond etf EUR

Vooruitblik 

Ook in 2023 zullen de thema’s niet veranderen. Rente, inflatie, recessieangst en oorlog in Oekraïne zullen op de agenda blijven staan. Maar wat ligt ons te wachten. 

We verwachten dat de inflatie gaat pieken en daarna zal afvlakken. De Centrale banken zullen stapsgewijs de renteverhogingen afbouwen en de economische groei blijft laag. De kans op een lichte recessie blijft, maar vooral voor Europa en Engeland. In Amerika is de kans op recessie relatief laag. De geopolitieke spanningen zullen leiden tot nieuwe economische inzichten. Daarnaast is er een kans op zowel een positief, als negatief scenario, maar zijn op alle scenario’s voorbereid. Algemeen Directeur André Kamstra heeft dit op Omrop Fryslân mondeling toegelicht. 

Op lange termijn is het aannemelijk dat de lage rentes van de afgelopen jaren definitief voorbij zijn. De verwachting is dus dat in de komende maanden de rentes nog verder zullen worden verhoogd, zoals u hieronder in de Outlook van Vanguard kunt zien: 

Bron: Vanguard Institutional renteverwachting

Concreet 

Vanuit de technische analyse moeten we ons voorbereiden op een jaar met relatief lage economische groei en onder druk staande bedrijfswinsten. Lagere economische groei in combinatie met een stijgende rente zal beleggers voorzichtiger maken. Daarnaast leert het verleden ons dat beursdalingen altijd gevolgd worden door een periode van herstel. Of dat herstel al is ingezet, dat weten we uiteraard achteraf pas. 

Rente  

Verdere rentestijgingen zullen afhangen van de ontwikkeling van de inflatie. De laatste inflatiecijfers vielen mee en alle indicatoren wijzen erop dat deze de komende maanden nog verder zullen afkoelen.  

Economisch herstel 

Hopelijk zal een economisch herstel in de loop van dit jaar, in samenhang met een stimulerend rentebeleid, de aanzet zijn voor een beter beursklimaat. Financiële markten lopen altijd vooruit op de economie en mogelijk kan een bodem worden gezet als niemand dit verwacht. In dit kader is het aannemelijk dat veel al door de financiële markten is verdisconteerd. 

Portefeuille 

In onze portefeuilles zijn we begonnen met het innemen van posities vanuit het respect voor ‘mens & natuur’, bijvoorbeeld de energietransitie. Mede door de stijgende rente zijn de obligatiekoersen fors gedaald in 2022 en daarom hebben we twee obligatie etf’s opgenomen in de portefeuilles. Op het moment van schrijven leveren deze, respectievelijk, 3.8% en ruim 7% rendement per jaar. De verticale blauwe lijn betreft het aankoopmoment: 

LQEE: bedrijfsobligaties

 

HYG: hoogrenderende bedrijfsobligaties

Tot slot 

Vermogensbeheer Friesland zal in 2023 het vastgestelde beleggingsbeleid blijven uitvoeren.  

Onze strategie is om te investeren in ondernemingen met een duurzaam competitief voordeel tegen acceptabele waarderingen. Ons beleid is gericht op de lange termijn, omdat er dan meer tijd is om eventuele koersdalingen op te vangen. De geschiedenis heeft ons laten zien dat er na koersdalingen altijd weer herstel plaatsvindt. Alleen gebeurt het niet binnen één dag, één week of één maand. Soms gaat er langere tijd overheen voordat de koersen weer terug zijn op de oude niveaus. Nadruk in onze portefeuilles ligt op kwalitatief hoogwaardige beleggingen, die ook onderhevig zijn aan koersdalingen maar op den duur altijd terugkomen.