Contact | Onafhankelijk Persoonlijk en Dichtbij

Vermogensbeheer Friesland hecht grote waarde aan het persoonlijk contact, het is één van onze speerpunten. We kennen allemaal de zegswijze: alles waar ‘te’ voor staat is niet goed, behalve tevreden. Maar wanneer is het in balans, wanneer is het persoonlijk contact ‘te beperkt’, ‘te veel’ of juist precies goed en zijn we allemaal tevreden.   

Persoonlijk contact en COVID-19

We zijn het nog niet helemaal vergeten, maar Covid-19 is inmiddels toch wat naar de achtergrond verdwenen. De contactmomenten met onze klanten zijn daardoor naar diezelfde achtergrond verdwenen. Het was niet mogelijk om u op kantoor te ontvangen, na een paar aanpassingen op kantoor kon het gelukkig onder bepaalde voorwaarden weer. Wij vinden het persoonlijke contact met u erg belangrijk, maar we krijgen ook wel eens terug dat we ‘te’ aanwezig zijn. De mails, nieuwsbrieven en andere contactmomenten kunnen dus voor de één als te veel en voor de ander als te weinig worden ervaren.

Jaarlijks contactmoment veranderd

Normaal gesproken is dit contact moment aan het begin van het jaar, waar we even terugkijken naar het vorige beleggingsjaar en afsluiten met de verwachtingen van het lopende jaar. De afgelopen twee jaar heeft dit contactmoment via Teams plaatsgevonden, na een uitnodiging via de mail. Dit heeft ons nieuwe inzichten gebracht en daarom gaan we het dit jaar anders doen.

Jaaroverzicht

In juli ontvangen alle klanten een jaaroverzicht, middels een presentatie, in de bij ons bekende mailbox. Dit zal een soort diapresentatie zijn, welke deels persoonlijk wordt ingesproken/toegelicht. We zullen ingaan op:

  • De markten
  • De trends
  • De kansen
  • De risico’s
  • Terugblik en verwachtingen

Tot slot zullen we de vraag stellen of er belangrijke zaken in uw persoonlijke situatie zijn veranderd, of er vragen zijn en tot slot de belangrijkste vraag: Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek? Wij denken dat we op deze manier met iedereen de informatie hebben gedeeld en dat iedereen de mogelijkheid heeft om een gesprek in te plannen. Via deze weg kunt u het jaaroverzicht tot zich nemen op een manier wat bij u past.

Evaluatie

We zullen deze werkwijze evalueren en we zullen uw op- en/of aanmerkingen meenemen naar de werkwijze van volgend jaar. Uiteindelijk zullen we dit in een soort vaste vorm gieten, zodat we allemaal weer weten wat we kunnen verwachten van elkaar. Want we blijven persoonlijk en dichtbij.