Extern toezicht

Aan Vermogensbeheer Friesland is een volledige vermogensbeheervergunning toegekend door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit betekent dat Vermogensbeheer Friesland dezelfde status heeft als een vermogensbeheerafdeling bij een bank en als andere onafhankelijke vermogensbeheerders. Met de toekenning van deze vergunning staat Vermogensbeheer Friesland onder toezicht van de AFM.

De AFM inspecteert bij elke vermogensbeheerder de dossiers, het beleggingsbeleid en de richtlijnen van de AFM die gelden binnen een vermogensbeheerbedrijf en vermogensbeheerafdeling. Zo is de cliënt verzekerd van een deskundige vermogensbeheerder, die het vermogen van derden op verantwoorde wijze beheert.

Toetsing DNB

De statutaire directieleden van Vermogensbeheer Friesland zijn door De Nederlandsche Bank (DNB) gescreend en goedgekeurd, zoals dat gebruikelijk is bij elk financieel bedrijf en elke bank. Er wordt getoetst op financiële standing, er wordt een verklaring van goed gedrag vereist en gescreend of de directie over ruime en gedegen ervaring beschikt. Bovendien moet de vermogensbeheerder over een kapitaal beschikken en dit bedrag voortdurend rapporteren aan DNB. Zo is de cliënt verzekerd van een financieel gezond bedrijf met een verantwoordelijke directie.

Zekerheid

Onafhankelijk van bovenstaande vereisten is het belangrijk dat u weet dat een effectenportefeuille nooit onder de boedel van Vermogensbeheer Friesland of een depotbank behoort. Bij een onverhoopt faillissement van Vermogensbeheer Friesland kan de depotbank of een andere vermogensbeheerder uw portefeuille gewoon voortzetten. En als de depotbank onverhoopt failliet gaat, dan ook vallen de effectenportefeuilles niet onder de boedel van die bank. In dat geval kan Vermogensbeheer Friesland het beheer van uw portefeuille gewoon voortzetten bij een andere (depot)bank.

Lidmaatschappen

Naast bovengenoemde wettelijke vereisten en toelichtingen, onderhoudt Vermogensbeheer Friesland als serieuze en professionele vermogensbeheerspecialist vrijwillig betrekkingen met het KifiD, het DSI en de FFP. Zo bent u verzekerd van een vakkundige onderbouwing van Vermogensbeheer Friesland.

Vermogensbeheer Friesland is vrijwillig aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KifiD). Dit is het officiële klachteninstituut van de effectenbranche. Indien u een klacht heeft over of een meningsverschil met Vermogensbeheer Friesland, kunt u bij het KifiD een juridisch bindende uitspraak verkrijgen, die Vermogensbeheer Friesland verplicht is om op te volgen.

Vermogensbeheer Friesland als bedrijf, en een ieder van de beleggingsspecialisten persoonlijk, zijn ingeschreven bij het Dutch Securities Institute (DSI). Dit instituut ziet toe op de integriteit en deskundigheid van elk van de ingeschrevenen. De richtlijnen voor de integriteit en de deskundigheid van de geregistreerden wordt gewaarborgd door zware toelatingseisen en up to date gehouden door periodieke examens.

Tenslotte zijn de financiële planners van Vermogensbeheer Friesland lid van de Federatie voor Financieel Planners (FFP). Het zware examen om de titel FFP te behalen en door jaarlijkse verplichte bijscholing te volgen verzekeren u van een zeer deskundig Financieel Planner. Waardoor de Financieel Planner voortdurend bekend is met de nieuwste wetgeving en berekeningen, die nodig zijn voor een professionele planning.

Autoriteit Financiële Markten
Publieksvoorlichting
Postbus 11723
1001 GS Amsterdam
Klik hier voor de website

Telefoon: +31 (0)20 553 5200
Fax: +31 (0)20 620 6649

De Nederlandsche Bank
Postbus 98
1000 AB Amsterdam
Klik hier voor de website

Telefoon: +31 (0)20 524 9111

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Klik hier voor de website

Telefoon: 0900-fklacht ofwel 0900-3552248
E-mail: info@kifid.nl

Dutch Securities Institute
Postbus 3861
1001 AR  AMSTERDAM
Klik hier voor website

Telefoon: +31 (0)20 620 12 74
Fax: +31 (0)20 620 13 26