Er is niets zo stabiel als verandering

We beginnen met een quote van Bob Dylan (musicus), want hij wist dat verandering een vast onderdeel is van het leven. Een nieuw jaar staat hier vaak symbool voor, want die staat traditioneel voor een nieuwe start. We hebben nieuwe voornemens, we willen dingen anders doen en ook is dit traditioneel de datum dat er nieuwe regelgeving komt vanuit de overheid. Ook voor ons een traditie om in de eerste nieuwsbrief van het jaar in vogelvlucht een aantal wijzigingen toe te lichten.

Inkomsten uit arbeid

Er zijn een aantal regels ingevoerd die direct invloed hebben op het netto inkomen van de werknemer. Dit om tegemoet te komen aan het verlies van koopkracht, met een groter bereik dan alleen de mensen met een minimum inkomen. De overheid heeft daarom de eerste schijf van de inkomstenbelasting verlaagd naar 36,93% met een inkomen tot € 73.031,-.

Reiskostenvergoeding

We hebben allemaal met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne te maken en de brandstofprijzen zijn hierdoor erg beweeglijk geweest. In maart en april waren de prijzen torenhoog, we betaalden voor een liter benzine € 2,493 en voor een liter diesel € 2,374. Daarna daalden de brandstofprijzen om vervolgens in juni weer naar hetzelfde prijsniveau te stijgen. De prijzen zijn weer redelijk terug op het niveau van eind 2021, maar de overheid heeft wel besloten om de onbelaste reiskostenvergoeding per 1 januari 2023 te verhogen naar € 0,21 per km (dit was € 0,19).

Schenken aan kinderen

In 2022 was het nog mogelijk om gebruik te maken van de zogenoemde ‘Jubelton’: een eenmalige verhoogde schenking voor de eigen woning van mensen tussen 18 en 40 jaar. Deze schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot € 27.231. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft, zoals ook afgesproken in het coalitieakkoord. Doel hiervan is om een eerlijker speelveld te creëren onder de starters, daarnaast levert het de overheid € 7 miljoen per jaar op.

Vliegbelasting

De vliegtickets zullen duurder worden in verband met de klimaatafspraken. Een ticket wordt per 1 januari   € 18,48 duurder. De vliegbelasting wordt E 26,43 per ticket en dit was in 2022 nog €  7,95 per ticket, dit is een verhoging van ruim 232%.

Overbruggingswet Box 3

De eerste kamer heeft in de laatste week voor het reces nog een proforma wet aangenomen met betrekking tot belasting in box 3. Deze wet biedt een tijdelijke oplossing voor het heffen van vermogensrendementsheffing in box 3 en gaat in per 1 januari 2023. Het loopt tot en met 31-12-2025, dus tot het moment dat het nieuwe stelsel start in 2026. In het kort zullen de ‘overige bezittingen’ zwaarder worden belast, wat niet automatisch betekent dat er meer belasting hoeft te worden betaald. Het vermogen wordt namelijk ook weer gecorrigeerd met:

  • Vrijstelling box 3. Deze is per 1-1-23 verhoogd naar € 57.000,00 per persoon en dus € 114.000 bij fiscale partners;
  • Groenbeleggen geeft recht op extra vrijstelling box 3, dit is € 61.215,00 per persoon, dit komt overeen met € 122.430,00 voor fiscale partners;
  • Aftrekbare leningen (leningen die niet betrekking hebben op de eigen woning) kunnen worden afgetrokken van het overige vermogen in box 3. De meeste mensen hebben de lening voor hun eigen woning in box 1, soms kan het echter voordelig zijn om de hypotheek in box 3 te plaatsen.

Het kan dus lonen om een lening naar box 3 over te zetten of om groen te gaan beleggen. Dit kan behoorlijk invloed hebben op ‘uw te betalen belasting in box 3’. Vermogensbeheer Friesland kan dit in de meeste gevallen voor u regelen, neem contact met ons op als u meer informatie wenst.

Auto’s

De CO-2 grenzen en tarieven in de bpm voor personenauto’s worden per 1 januari aangepast op de verwachte ontwikkelingen van de technologie bij personenauto’s. Ook wordt de catalogusprijs verlaagd van € 35.000,00 naar € 30.000,00, waarop de korting in de bijtelling voor emissievrije personenauto’s van toepassing is. De korting wordt daarmee maximaal € 1.800,00 per jaar.

Ondernemen

Om de lasten van ondernemers te verlagen en investeringen aantrekkelijker te maken, wordt in 2023 de vrije ruimte in de werkkostenregeling tot een loonsom van € 400.000 tijdelijk verruimd naar 3%.

Het is voor de economie belangrijk dat bedrijven blijven investeren, de overheid wil dit bewerkstelligen door een verhoging van zowel de milieu-investeringsaftrek en de energie-investeringsaftrek. Respectievelijk worden deze verhoogd met € 50 mln en € 100 mln per jaar.

Vennootschap

Vanaf 1 januari wordt ook het excessief lenen bij de eigen vennootschap beperkt, dit om belastinguitstel tegen te gaan. Dit gaat over leningen van de eigen vennootschap die groter zijn dan € 700.000, dan betaal je inkomstenbelasting in box 2. Daarnaast worden ook de schijven en het opstaptarief aangepast. Zo wordt de eerste tariefschijf verlaagd van € 395.000 naar € 200.000 en het belastingtarief in de eerste schijf wordt verhoogd van 15% naar 19%. Het tarief in de tweede schijf blijft gelijk: 25,8%.

Fiscale Oudedagreserve (FOR)

Veel ondernemers hebben een FOR-reserve op hun balans staan, dit is een fiscaal voordelige manier voor ondernemers om pensioen op te bouwen. Per 1 januari 2023 mag deze oudedagsreserve niet verder worden opgebouwd. De overheid wil hiermee voorkomen dat deze toevoeging aan de oudedagsreserve wordt gebruikt voor belastinguitstel, dus niet voor het opbouwen van het daadwerkelijke pensioen. U kunt nog steeds zakelijk pensioen opbouwen, maar dan moet deze premie direct worden afgestort in een lijfrente.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Vera, zij is gespecialiseerd in lijfrente en via deze link kunt u een vrijblijvende afspraak inplannen.

Tot slot

Vermogensbeheer Friesland heeft in deze nieuwsbrief gekozen voor het toelichten van een aantal nieuwe regels, maar dit is slechts een kleine greep uit een groot aantal wijzigingen per 1-1-2023. Het zijn een aantal punten die wellicht voor u van belang zijn. Denkt u bijvoorbeeld na over het aflossen van uw hypothecaire lening, dan kan dit gevolgen hebben voor uw ‘te betalen belasting in box 3’. De aftrekbare lening kan worden gebruikt als correctie op uw ‘overige bezittingen’. Heeft u veel ‘overige bezittingen’, dan zou het groenbeleggen een oplossing kunnen zijn, deze zorgt voor een verhoogde vrijstelling in box 3 en dat betekent een lagere belastingbetaling in box 3.

Disclaimer:

Deze gegevens zijn zeer summier en op basis van de gegevens zoals deze zijn verstrekt door de rijksoverheid. Voor de daadwerkelijke impact en uitleg verwijzen wij u graag naar uw accountant en/of de belastingdienst.

Bron: Belangrijkste wijzigingen belastingdienst, website: rijksoverheid