Help, ik heb een woekerpolis… wat nu?

Een woekerpolis 

Een woekerpolis is een verzekering waar te hoge kosten op worden ingehouden. Dit komt vooral voor bij verzekeringen waarbij in aandelen wordt belegd. Deze zogenaamde beleggingsverzekeringen kunnen zijn verkocht als spaarproduct, maar ook bijvoorbeeld voor de aflossing van de hypotheek of als aanvulling op het pensioen. Deze laatste noemen we dan een beleggingslijfrenteverzekering.  

Het gevolg van de hoge kosten is dat er op de einddatum te weinig geld beschikbaar is. Dit betekent dat een deel van de hypotheek niet kan worden afgelost of dat het pensioen veel lager uitvalt dan verwacht. 

Woekeren 

De letterlijke betekening van woekeren is volgens ‘Van Dale’: geld uitlenen tegen een veel te hoge rente aan mensen in geldnood. Verzekeraars hebben in het verleden veel voordeel getrokken uit dit product, ten koste van de verzekeringnemers en premiebetalers. Door een onderzoek van de AFM in 2006 kwam aan het licht dat er veel mis is gegaan met de beleggingsverzekeringen, ze bleken te complex en te duur. Vooral bij tussentijdse beëindiging was het financiële nadeel buiten proportie en kon door de verzekeraar niet op een begrijpelijke manier worden uitgelegd. Volgens schattingen waren er in 2018 nog ca 2 miljoen lopende ‘woekerpolissen’.    

 Woekerpolis 

Er zijn in Nederland ruim 7 miljoen woekerpolissen verkocht, dat is bijna één per huishouden. Veel verzekeringsmaatschappijen hebben deze woekerpolissen verkocht. In mijn gesprekken met klanten krijg ik nog vaak een ‘woekerpolis’ onder ogen en de meest gehoorde klacht: “Was ik er maar nooit aan begonnen, het heeft me niets opgeleverd’. De beloftes waren enorm en de opbrengst was in vele gevallen nihil. Ik ben zelfs situaties tegengekomen dat de premiebetaling hoger was dan het stukje rendement, het was dus goedkoper om de premie stop te zetten.  

 Kun je nog iets doen? 

Je kunt je gratis en vrijblijvend registreren met jouw woekerpolis(sen). Er loopt nog steeds een  gezamenlijke actie vanuit de consumentenbond en daarin geef je aan voor compensatie in aanmerking te willen komen. Om mee te kunnen doen maakt het niet uit of de woekerpolis nog loopt, al is beëindigd, premievrij is gemaakt of is afgekocht. De overdracht heeft dus geen consequentie op een eventuele schadevergoeding. 

 En wat nog meer? 

Daarnaast kun je een afspraak met mij inplannen en dan pakken we de polis erbij en gaan we kijken hoe we deze polis kunnen vervangen door een bancaire variant. Deze is overzichtelijk, duidelijk en kan worden ingezet voor dezelfde doeleinden: bijvoorbeeld het sparen voor een aanvulling op je pensioen. Een eerste afspraak is altijd vrijblijvend, dus plan nu direct een afspraak in: 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/VermogensbeheerFriesland1@vermogensbeheer.frl/bookings/