Laat "later" nu beginnen

Wilt u overstappen

 

 

Maak nu een afspraak met onze specialist Vera Stilma

 

Vermogen opbouwen voor later

Of je nou agrariër, dga, ondernemer, zzp’er bent of werknemer, met vermogensgroei bouw je evenwichtig en gemakkelijk vermogen op voor later. Met onze inkomsensplanning zorgen wij ervoor dat wij uw vermogen bescherming in turbulente markten, terwijl je wel mee profiteert van de stijgende markten. Een gelijkmatige groei van je vermogen en het beheersen van beleggingsrisico’s op de langere termijn vinden wij belangrijker dan korte termijn gewin.  Een inkomensplanning voor de toekomst vinden erg belangrijk, samen met u kiezen wij het profiel wat het beste bij uw wensen past. De rest regelen wij. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Wat is een lijfrente?

Met een lijfrente zorgt u op een fiscaal voordelige manier voor extra inkomen. Dit krijgt u periodiek uitbetaald vanaf een bepaald moment. Bijvoorbeeld als u AOW krijgt of met pensioen gaat. Het mag ook extra inkomen voor een ander zijn. Bijvoorbeeld voor uw partner als u overlijdt. De premies of de koopsom worden belegd in obligaties en of aandelen. Bij een beleggingslijfrente wordt met het opgebouwde kapitaal beleggingseenheden aangekocht. Dit kan zowel als verzekeringslijfrente als bancaire lijfrente.

Opbouw

Bij een opbouwende beleggingslijfrente kunt u fiscaalvriendelijk sparen voor later. De premie die u nu betaalt, voert u op als aftrekpost. Pas over de uitkering betaalt u belasting (na uw pensioendatum is dat doorgaans een lager tarief). Een andere manier is (bank)sparen voor uw pensioen. Dit werkt fiscaal hetzelfde als een verzekeringslijfrente maar u spaart hiervoor op een bankrekening(bancaire lijfrente) en niet middels een verzekering.

Uitkerend

Bij een uitkerende beleggingslijfrente ontvangt u geen vaste uitkering in euro’s maar in een vast aantal beleggingseenheden waarvan de waarde fluctueert. De hoogte van de uitkering is dus afhankelijk van de koers van de beleggingseenheden.

Hierbij wordt uitgegaan van een verondersteld beleggingsrendement gedurende een bepaalde periode. Indien het daadwerkelijke rendement hoger is dan het veronderstelde rendement dan stijgt de uitkering en vice versa. Als u overweegt een beleggingslijfrente te kiezen, dan maakt u hierdoor kans op een hogere uitkering. Maar aan een beleggingslijfrente is wel enig risico verbonden. Hoeveel risico iemand wil lopen, bepaalt u door de product- en fondskeuze.

Fiscaliteit

De bancaire lijfrente is een beleggingsrekening onder de fiscaliteit van box 1. Deze kan zowel in de opbouwende, als in de uitkerende fase worden afgesloten op basis van beleggingen. Dit kan met behoud van het fiscale regime.

Heeft u al een bestaande lijfrentevoorziening (box 1)? Deze kan eventueel worden overgedragen. U hoeft dus niet te wachten tot uw polis afloopt en kunt direct beginnen met beleggen. We nemen de mogelijkheden graag met u door.

Vermogensgroei is geschikt voor de volgende producten:

• Beleggingslijfrente (opbouwfase en direct ingaande)
• Gouden handdruk/stamrecht
• Stakingswinst
• DGA-pensioen
• Premievrije PSW C-Polissen
• Vermogensgroei in box 3