Maandbericht juni

Terugblik en vooruitblik

Per saldo zijn de aandelenmarkten de afgelopen maand niet veel opgeschoten. De ene dag schoot het omhoog, maar een dag later werd de winst weer even makkelijk weggegeven. Het was dus een volatiele maand en de soms sterke kwartaalcijfers waren kennelijk niet voldoende om de aandelenmarkten verder te laten stijgen.

Inflatie
Eigenlijk zien we dat beleggers nog steeds terughoudend zijn. Het inflatiespook hangt al een tijdje boven de markt en de angst voor hogere rentes is alleen maar sterker geworden. De oorzaak hiervan is de sterk stijgende grondstoffenprijzen. Achtergrond is het sterke economisch herstel en de hernieuwde groei van de wereldhandel terwijl er ook nog sprake is van verstoringen, mede als gevolg van de pandemie.

Een verhoging van de rente zorgt ervoor dat geld lenen duurder wordt. Bedrijven en consumenten besteden daardoor minder geld. Hierdoor neemt de winstgevendheid van bedrijven af en aandeelkoersen zullen bij een hogere rente daardoor dalen. Kortom, de beurzen beleefden de afgelopen maand een glansloze periode en de vraag is of er nog genoeg munitie is om de markten hoger te zetten.

Komende weken/maanden
Wat betreft de komende weken en wellicht ook maanden zijn we in een vicieuze cirkel terecht gekomen. Waarom? De ECB en de FED kopen al jaren maandelijks obligaties van banken op. Hierdoor stijgen de koersen van obligaties en stroomt er geld in het bankenstelsel. Zo hebben de banken genoeg geld om door te sluizen naar bedrijven die bijvoorbeeld door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Door de stijgende koersen van obligaties daalt de rente, waardoor het dus goedkoper wordt om geld te lenen. Bedoeling is dat bedrijven worden gestimuleerd om te investeren en particulieren om te consumeren en hypotheken af te sluiten.

Deze investeringen en hogere consumptie moeten leiden tot economische groei en tot verhoging van werkgelegenheid. Maar uiteindelijk leidt dit weer tot stijgende inflatie en indien de inflatie teveel naar boven doorschiet, dan zal de inflatie weer gedrukt moeten worden door ECB en FED door zogenaamde tapering. Dat wil zeggen, het afbouwen van de monetaire verruiming (opkopen van obligaties) en vervolgens door het verhogen van de korte rente. En dat proces is zich waarschijnlijk nu aan het ontwikkelen.

Tel daar bij op dat veel aandelenindices op topniveaus staan en de waarderingen ook toenemen. Al met al een recept voor terughoudendheid voor de komende weken tot maanden, wat we dus nu terugzien bij beleggers. Daarnaast hebben we ook nog te maken met een mogelijk seizoen patroon (sell in May), waardoor nog meer voorzichtigheid is geboden.

S&P 500
In onderstaande grafiek ziet u een strategie waarbij alleen maar aandelen (S&P 500) jaarlijks tussen november en april worden aangehouden en tussen mei en oktober worden uitsluitend middellange termijn staatsleningen opgenomen:

Ondanks sommige sceptici die niet geloven in deze strategie, is het resultaat een aantrekkelijk gemiddeld bruto rendement van 15% per jaar en is dus iets om wel degelijk serieus te nemen nu deze periode is aangebroken.

Portefeuille beleid op hoofdlijnen

Ook onze portefeuilles stonden onder druk in de afgelopen mei maand. Afhankelijk van profiel varieerden de resultaten tussen -0.5% en 1.5%. Ter vergelijking, het bekende fonds, Carmignac Patrimoine, deed -0.8% afgelopen mei.

Voor de komende weken tot maanden blijven we van mening dat er een correctie in de lucht hangt en worden de portefeuilles hierop voorgesorteerd. Er is dus een kans aanwezig dat we vrijwel alle aandelen zullen verkopen en onze positie in middellange staatsleningen nog wat zullen uitbreiden.

Vorige maand hadden we al een positie in Amerikaanse staatsleningen in de meeste portefeuilles opgenomen. Hieronder ziet u een grafiek van de 20-jarige Amerikaanse staatslening die na een forse daling aan een uitbodemingsproces lijkt te zijn begonnen:

Hetzelfde geldt voor IEF, de 10-jarige Amerikaanse staatslening:

En ja, het is mogelijk dat er geen- of milde correctie komt. In dat geval zullen we waarschijnlijk een stukje stijging missen. Maar als we alle signalen bij elkaar optellen, staan de stoplichten op oranje. Het is dan beter om wat rendement te missen dan in een paar dagen 10% of meer lager te staan. “Better safe than sorry”.

Andre Kamstra