Versobering van de groenvrijstelling per 1-1-2025

Mogelijk verandert er iets voor u!

In 2025 zal de groenvrijstelling, die momenteel op € 71.251 staat, drastisch worden verlaagd naar € 30.000. Deze aankondiging markeert een significante verschuiving in het fiscale landschap en heeft gevolgen voor verschillende sectoren, dat geldt voor u maar ook ons als vermogensbeheerder.

Stimulans voor duurzame projecten

De groenvrijstelling is lange tijd een stimulans geweest voor investeringen in duurzame projecten en groene initiatieven. Het doel was om particulieren en bedrijven aan te moedigen om te investeren in milieuvriendelijke activa en projecten. De verlaging van deze vrijstelling tot € 30.000 zal echter een uitdaging vormen voor investeerders die afhankelijk waren van deze stimulans. De grote daling van zal dan ook grote gevolgen hebben voor de innovatie kracht van deze vaak nog relatief jonge ondernemers.

Wat zijn de fiscale consequenties

De vermogensrendementsheffing (heffing box 3) is per 1 januari verhoogt naar 36%. Door te belegging in de fondsen die door de Rijksoverheid zijn goedgekeurd als ‘groenbelegging’ kun je de vrijstelling in box 3 verhogen, omdat de groenbelegging is vrijgesteld van vermogens-rendementsheffing tot een bedrag van € 71.251,00 per fiscaal partner. Daarnaast kun je gebruik maken van een extra heffingskorting. Deze ‘groene’ belegging levert je dus belastingvoordeel op. Nu de groenvrijstelling wordt verlaagt, wordt dus ook het belastingvoordeel kleiner. De vrijstelling van deze groenbelegging wordt nu gemaximeerd op € 30.000,00 per fiscaal partner.

Gevolgen voor Friesland Duingras

In reactie op deze wijziging heeft het beleggingscomité van Vermogensbeheer Friesland de keuze gemaakt om ook de portefeuille ‘Friesland Duingras’ aan te passen. De aanpassingen in de beleggingsstrategie zal resulteren in een heroverweging van de investering in het ‘Triodos Groenfonds’. Het deel wat daarmee vrijvalt zal worden ingevuld met andere activaklassen en sectoren die niet afhankelijk zijn van de groenvrijstelling. Deze aanpassing zal per 1 mei 2024 worden doorgevoerd, dit is mogelijk omdat de peildatum voor de vrijstelling op 1-1-2024 ligt. Houd er dus rekening mee bij het invullen van uw belastingaangifte.

Flexibiliteit

Deze ontwikkeling onderstreept het belang van flexibiliteit en aanpassingsvermogen in de wereld van vermogensbeheer en de inrichting van de diverse portefeuilles. Met veranderende regelgeving en fiscale maatregelen moeten de beleggingsstrategieën voortdurend worden geëvalueerd en aangepast om tegemoet te komen aan de nieuwe realiteit.

Respectvol

Hoewel de verlaging van de groenvrijstelling een uitdaging vormt voor de ondernemers in deze duurzame en innovatieve sector, biedt het ook kansen voor innovatie en diversificatie. Door het ‘vrij te vallen deel’ te kunnen herbeleggen, zullen andere ondernemingen die zich ook richten op bijvoorbeeld de energietransitie en klimaatveranderingen een positieve impuls krijgen. De keuzemogelijkheden worden vergroot omdat je niet meer gebonden bent aan de keuzes die de overheid maakt, want zij bepalen welke fondsen moeten worden gebruikt als je aanspraak wilt maken op dit belastingvoordeel.

Heeft u vragen over dit artikel, laat het ons weten.