Wettelijk kader ‘Groen Beleggen’

Europese commissie introduceert: SFDR

In verband met het Parijsakkoord van 2016 heeft de Europese Commissie besloten om nieuwe wetgeving in het leven te roepen omtrent duurzaam beleggen en het marketen daarvan. Deze wet heet de SFDR.

De SFDR betekend: Sustainable Finance Disclosure Regulation

De wet is een toevoeging op de MIFID II wetten opgesteld door de Europese Commissie naar aanleiding van het Parijsakkoord van 2016.

Doelstelling SFDR

De overgang naar een meer duurzame, koolstofarme, hulpbronnen efficiënte, en circulaire economie in overeenstemming met de SDG’s voor het concurrentievermogen op de lange termijn van de economie van de Unie. De doelstelling van het Parijsakkoord is daarmee de risico’s en effecten van de klimaatver­andering aanzienlijk te verminderen, met het mondiale doel erin de wereldwijde temperatuur­ stijging ruim onder 2°C boven het pre-industriële niveau te houden, en ernaar te blijven streven de temperatuur­ stijging te beperken tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau.

Door deze wetgeving wordt vermogensbeheer Friesland verplicht gesteld om periodiek informatie te verschaffen en deze ook op de website te publiceren. Daarnaast worden er periodieke updates gegeven over de SFDR wet- en regelgeving, deze zullen ook op de website terug te vinden zijn.

Dit betekent dat de informatieverschaffing minimaal gelijk moet bestaan uit:

 • de duurzaamheidsrisico’s
 • het in aanmerking nemen van ongunstige effecten op de duurzaamheid
 • de beleggingsdoelstellingen
 • het promoten van ecologische en sociale kenmerken in beleggingen.

Dit alles zal onderdeel worden gemaakt van de adviesprocedures op zal worden opgenomen in het beleid.

Classificatie per portefeuille

Conform de wetgeving is Vermogensbeheer Friesland verplicht om haar portefeuilles te classificeren op basis van kleurcode. Er zijn 3 verschillende categorieën:

Grijze portefeuille

In deze portefeuille wordt wel rekening gehouden met de etniciteit, maar is er geen benchmark of specifiek doel ten aanzien van de duurzaamheidsrisico’s en ongunstige effecten van de duurzaamheid. Wel wordt er zo veel mogelijk waar nodig op een verantwoorde manier belegd.

Op dit moment voldoen de volgende portefeuilles aan deze classificatie:

 • Friesland Laagtij
 • Friesland Eb
 • Friesland Vloed
 • Friesland Springtij
 • Friesland Hoogtij

Lichtgroene portefeuille

In deze portefeuille wordt er naast alle grijze kenmerken ook een referentiebenchmark gevolgd, deze benchmark(s) zijn de: ‘iShared MSCI World, en de iShares Euro AGG Bond (verhouding afhankelijk per profiel)

De doelstelling is om deze benchmark zo dicht mogelijk te volgen en bij te houden in ESG-scores. Deze benchmark is goedgekeurd door de verschillende Nederlandse effecten instanties, en voldoet daarmee ook aan de lichtgroene portefeuille eisen.

Op dit moment voldoen de volgende portefeuilles aan deze classificatie:

 • Friesland Branding

Donkergroene portefeuille

Bij deze portefeuille wordt er naast de lichtgroene doelstellingen ook een duidelijk doel toegevoegd aan de duurzame beleggingen. Deze doelstelling is dan ook om met meer dan  75% van het vermogen ESG/duurzaam te beleggen. Deze informatie en percentages worden berekend vanuit de portefeuille en worden periodiek gepubliceerd.

Op dit moment voldoen de volgende portefeuilles aan deze classificatie:

 • Friesland Duingras

Tijdspad

Om deze wetgeving te integreren in de bedrijfsvoering zijn een aantal data vastgesteld, waarbij elke deadline om een aanvulling vraagt. Belangrijke data zijn:

 • 10 maart 2021 | informatieverplichtingen uit SFDR (comply or explain)
 • 30 juni 2021 |  dataverplichtingen uit PAI (Principle Adverse Impacts, RTS Level2)
 • 1 januari 2022 | Periodieke informatieverplichtingen
 • 30 december 2022 | effecten duurzaamheidsfactoren in beleggingsbeslissingen

Begrippenlijst

Klik hier voor een uitleg van de begrippen die worden genoemd.