Vermogen is geen doel op zich, maar een middel om uw doelstellingen te bereiken.

Maak nu een persoonlijke afspraak met Vera Stilma

Vermogensbeheer vanaf 1 miljoen

In Nederland zijn er slechts 115.000 miljonairs die een vermogen van € 1 miljoen of meer bezitten. Wij begrijpen dat het beheer van deze vermogens vraagt om extra aandacht, toewijding en deskundigheid.

Wat is vermogensbeheer ?

Vermogensbeheer is een beleggingsvorm voor particulieren, ondernemers, stichtingen en verenigingen die hun vermogen willen laten beleggen door beleggingsspecialisten.

Missie

Onze missie is om u te helpen bij het opbouwen, in stand houden, overdragen en beschermen van uw vermogen. Wij nemen de tijd om naar u te luisteren, u te leren kennen en te begrijpen zodat we uw wensen en doelstellingen in kaart kunnen brengen middels financiële planning.

Financiële planning

Financiële planning betreft een totaalbeeld van uw persoonlijke of gezamenlijke financiële situatie, denk hierbij aan uw huishouden, gezin, onderneming of familie. Onzekerheden zullen er altijd blijven, maar een financieel plan creëert een houvast voor zowel de korte als lange termijn. Een financieel plan geeft u een zo goed mogelijk beeld van de toekomstige inkomens- en vermogenspositie voor de korte en lange termijn. Vanzelfsprekend is dit plan in samenhang met uw verdere wensen en ambities.

“Maatwerk is onze standaard om uw financiële mogelijkheden inzichtelijk te maken”

Wat mag u van ons verwachten 

  • Persoonlijke aandacht
  • Een deskundig team dat zich bezighoudt met het uitvoeren en begeleiden van uw vermogensvraagstukken en strategie. 
  • Jaarlijks monnitoring of wensen en doelstelling nog bij uw beleggingen aansluiten. 
  • Zonodig werken wij samen met uw andere adviseur(s).
  • Ons uitgebreide internationale netwerk. 
  • Ons netwerk is uw netwerk