Beleggingsdoel

“Uiteraard kunt u altijd wisselen van profiel, maar het is belangrijk om het beleggingsdoel als uitgangspunt te houden. Wij kijken samen met u of het risicoprofiel passend is ”.

Beleggingsportefeuilles

 

Friesland Laagtij (defensief)

De portefeuille Laagtij van Vermogensbeheer Frielsand is bedoeld voor beleggers die inkomsten uit hun portefeuille nodig hebben en/of behoud van hun vermogen wensen. Het risico is relatief klein waardoor het rendement ook beperkt is, want de portefeuille schommelt niet heel erg hard in waarde. Deze portefeuille zal veelal worden gebruikt als de beleggingshorizon wordt bereikt, maar kan ook tijdelijk worden ingezet om tijdelijk de gelden te ‘stallen’ zonder het lopen van hoog risico. De aanbevolen periode om te beleggen is 3 tot 10 jaar. 
De verhouding tussen de obligaties en de aandelen zal ongeveer 70:30 bedragen.

Friesland Eb (matig defensief)

De portefeuille Eb van Vermogensbeheer Friesland is bedoeld voor beleggers die geen inkomsten uit hun portefeuille nodig hebben (of incidenteel een onttrekking) en groei van hun vermogen wensen. De portefeuille is vooral gericht op het behoud van het vermogen plus enige groei voor de lange termijn. Het risico is niet heel hoog, dus de portefeuille schommelt niet heel erg veel in waarde. Gemiddeld komt het rendement uit op zo’n 4%. Genoeg voor belastingen en om de inflatie bij te houden, plus nog wat extra. Door de schommelingen is circa 5 tot 12 jaar tijd nodig om op dit gemiddelde uit te komen. Er kan alleen belegd worden met vermogen dat duidelijk voor de toekomst opzij gezet kan worden. De verhouding tussen de obligaties en de aandelen zal ongeveer 50:50 bedragen.

Friesland Duingras (matig defensief)

De Duurzame beleggingsportefeuille van Vermogensbeheer Friesland is bedoeld voor de echt veeleisende duurzame beleggers met een nuchtere kijk.

Want bovenop ESG en SRI normen wordt belegd conform de 17 targets van de Verenigde Naties voor meetbare duurzame impact. De portefeuille is vooral gericht op het behoud van het vermogen plus enige groei voor de lange termijn.

Gemiddeld komt het rendement uit op zo’n 2% tot 4%. Niet het rendement, maar de meetbare impact heeft prioriteit. Door de koersschommelingen is circa 5 tot 12 jaar tijd nodig om op dit gemiddelde uit te komen. Er kan alleen belegd worden met vermogen dat duidelijk voor de toekomst opzij gezet kan worden. De verhouding tussen de obligaties en de aandelen zal ongeveer 50:50 bedragen.

Ga voor meer informatie naar onze pagina groen beleggen.

Friesland Vloed (matig offensief)

De portefeuille Vloed van Vermogensbeheer Friesland is bedoeld voor beleggers op lange termijn, die geen affiniteit hebben met obligaties. In deze portefeuille zitten bewust geen obligaties. De portefeuille is gericht op meer rendement door te beleggen in aandelen, met daarbij geselecteerde hedgefunds als buffer tegen te grote waardeschommelingen. Vloed is voor beleggers die rustig de tijd hebben, 7 tot 15 jaar, en waarbij de portefeuille sterk in waarde mag schommelen, zodat er een hoge groei van gemiddeld 5% bereikt kan worden. De verhouding tussen hedgefunds en de aandelen zal ongeveer 30:70 bedragen.

Friesland Springtij (offensief)

De portefeuille Springtij van Vermogensbeheer Friesland is bedoeld voor beleggers die een verantwoord hoog rendement willen. Met verantwoord wordt bedoeld dat er niet wordt belegd in extra risicovolle derivaten, zoals opties, futures en/of andere complexe producten, maar alleen in goede aandelen voor de lange termijn. Deze portefeuille is voor beleggers die rustig de tijd hebben, 10 tot 20 jaar, en waarbij de portefeuille sterk in waarde mag schommelen, zodat er een hoge groei van gemiddeld 6% bereikt kan worden. de verhouding tussen obligaties/hedgefunds en de aandelen zal ongeveer 15:85 bedragen.

Friesland Branding (zeer offensief)

Onze portefeuille Friesland Branding is een ‘zeer offensieve’ portefeuille en belegt deels passief en deels actief. De naam van de portefeuille zegt het al: de verwachte koersschommelingen bij dit risicoprofiel zijn hoog en is vooral geschikt als aanvulling op uw traditionele beleggingsportefeuille. Bij tegenvallende beleggingsjaren kunnen negatieve rendementen worden behaald. Het is voor beleggers van belang om bewust te zijn van de risico’s die aan deze offensieve manier van beleggen verbonden zijn. Daarom ook uitsluitend gericht aan de ervaren belegger.

Ga voor meer informatie naar onze pagina Friesland Branding.

Maatwerk Portefeuille

Vermogensbeheer Friesland biedt onafhankelijk en persoonlijk vermogensbeheer door onafhankelijk te beleggen in de beste posities. Wij beleggen nooit in huisfondsen, complexe producten, CV’s en allerlei andere aanbiedingen. Wij bieden bovendien verschillende depotbanken met verschillende serviceformules en verschillende tarieven. En wij bieden, last but not least, echte maatwerkportefeuilles. Voornoemde vier portefeuilles bieden uitkomst bij bijna alle doelstellingen. Toch kan het zijn dat deze niet volledig aansluiten op úw specifieke wensen en voorkeuren. Zo kan het zijn dat u graag bepaalde beleggingsposities naar eigen keus in uw portefeuille aanhoudt, of dat u een andere samenstelling van uw portefeuille wilt of nodig heeft.
De Maatwerk portefeuille biedt altijd uitkomst, want die wordt individueel op uw doelstelling afgestemd. Uw maatwerk portefeuille kan een variant zijn op de voornoemde vier profielen. Maar ook kan het zijn dat er een geheel nieuwe portefeuille voor u alleen wordt gemaakt, gebaseerd op dat rendement en die voorkeuren, die precies bij uw doelstelling passen.
Mogelijk vanaf een miljoen.

Waarom beleggen via Vermogensbeheer Friesland?

Vermogensbeheer Friesland is transparant en wil u graag ontzorgen. Afspraken kunnen zowel bij ons op kantoor als bij u thuis plaatsvinden en we beleggen conform onze eigen”zinnige” beleggingsstrategie, waarbij een portefeuille wordt gecreëerd die aansluit bij uw inkomens- en vermogensdoelstellingen.

Maak een vrijblijvende afspraak