Friesland Branding

Friesland Branding

Onderdeel van élk getij!

  • 7 aandelen
  • te combineren met verschillende risicoprofielen
  • maandelijks geëvalueerd en (eventueel) geherbalanceerd

Rendement afgelopen jaren

Maak een afspraak

Friesland Branding

De naam Friesland Branding is niet voor niets gekozen. Branding is onderdeel van elk getij. U kunt bijvoorbeeld 100% van uw inleg in Friesland Branding investeren, maar ook voor een kleiner percentage in uw portefeuille. Friesland Branding is zeer offensief. Om aan de juiste risicoverhouding te voldoen kunt u informeren bij uw adviseur. De portefeuille wordt maandelijks geëvalueerd en eventueel geherbalanceerd.

Portefeuille strategie

De portefeuille bestaat uit 7 aandelen, die zorgvuldig zijn geselecteerd vanuit de S&P 500; de index van de grootste 500 Amerikaanse bedrijven. De keuze voor deze 7 aandelen is gebaseerd op een aantal unieke wiskundige regels die strikt worden nageleefd. Daarnaast wordt actief risicomanagement toegepast via een tweetal indicatoren. Op basis van deze twee indicatoren en haar historisch rendement heeft Friesland Branding zich al sinds 2001 bewezen. De portefeuille is in de markt als beide indicatoren positief zijn en is uit de markt als één van de beide indicatoren negatief is.

Friesland Branding belegt in aandelen die hoogvlieger zijn en zich hebben ‘losgemaakt’ van hun eigen geschiedenis en van de andere bedrijven uit de S&P 500. Gaat u er wel van uit de Friesland Branding een volatiele beleggingsstrategie is en de waarde van deze portefeuille grotere schommelingen kent dan bijvoorbeeld een indexbelegging. Het maximale verlies is de afgelopen 20 jaar (tussentijds) -18.8% geweest, maar daar tegenover staat dat Friesland Branding nog nooit een negatief jaarlijks resultaat heeft gerealiseerd, zoals u onderstaand kunt zien.

Friesland Branding voldoet aan de criteria van een ‘lichtgroene’ belegging

Friesland Branding voldoet aan de criteria van een ‘lichtgroene’ belegging. Vermogensbeheer Friesland vindt een schone en sociale toekomst belangrijk en neemt daarin ook verantwoordelijkheid.

De aandelen die in Friesland Branding worden opgenomen worden dan ook getoetst op duurzaamheidscriteria met betrekking tot een lichtgroene belegging. Dat wil zeggen, beleggingen in bedrijven die de duurzame grondbeginselen van De Verenigde Naties overtreden op het gebied van mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie worden uitgesloten. Ook ondernemingen die zich bijvoorbeeld bezighouden met de productie van tabak, thermische kolen en controversiële wapens worden geweerd.