Friesland Branding

Friesland Branding

De offensieve portefeuille!

  • uitsluitend individuele aandelen
  • te combineren met verschillende risicoprofielen
  • wordt maandelijks geëvalueerd en regelmatig geherbalanceerd

Rendement afgelopen jaren

Maak een afspraak

Friesland Branding

De naam Friesland Branding is niet voor niets gekozen. Friesland Branding is zeer offensief en geschikt voor de ervaren belegger. Deze portefeuille is te combineren met verschillende risicoprofielen of afzonderlijk af te sluiten. Wij zullen u begeleiden en informeren over de juiste risicoverhouding.

Portefeuille strategie

De portefeuille bestaat uitsluitend uit aandelen, waarvan een deel passief en een deel actief worden belegd. De aandelen worden zorgvuldig geselecteerd vanuit de S&P 500; de index van de grootste 500 Amerikaanse bedrijven.

Branding heeft een volatiele beleggingsstrategie, de waarde van deze portefeuille kent grotere schommelingen dan bijvoorbeeld een indexbelegging. Deze passieve manier van beleggen zorgt voor een continuïteit in waardeontwikkeling, dit dempt de schommelingen in deze offensieve portefeuille.
De portefeuille wordt maandelijks geëvalueerd en regelmatig geherbalanceerd, indien nodig.

Beleggingshorizon

De minimale beleggingshorizon voor Friesland Branding is minimaal 3 jaar. Beleggen heeft te allen tijde een lange termijn gedachte. Hoe hoger het risico, hoe langer de belegging nodig heeft om een gemiddeld verwacht rendement als realistisch rendement te kunnen benoemen. Belegt u voor een kortere periode? Dan worden de scenario’s anders. Hoe langer u belegt, hoe hoger de kans op een positief resultaat.

Friesland Branding voldoet aan de criteria van een ‘lichtgroene’ belegging

Friesland Branding voldoet aan de criteria van een ‘lichtgroene’ belegging. Vermogensbeheer Friesland vindt een schone en sociale toekomst belangrijk en neemt daarin ook verantwoordelijkheid.

De aandelen die in Friesland Branding worden opgenomen worden dan ook getoetst op duurzaamheidscriteria met betrekking tot een lichtgroene belegging. Dat wil zeggen, beleggingen in bedrijven die de duurzame grondbeginselen van De Verenigde Naties overtreden op het gebied van mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie worden uitgesloten. Ook ondernemingen die zich bijvoorbeeld bezighouden met de productie van tabak, thermische kolen en controversiële wapens worden geweerd.

Meer informatie?

Download hieronder onze factsheet:
Friesland Branding

Maak een afspraak