Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de faktor ‘tijd’ belangrijker is dan ‘timing’. Een lange adem (tijd) levert vaak meer rendement op dan het moment van instappen’.

Maak nu een afspraak

Vermogensbeheer vanaf €125.000

Om individueel vermogensbeheer mogelijk te maken dient het te beheren vermogen een bepaalde omvang te hebben. Dit is nodig omdat een voldoende spreiding van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën anders niet mogelijk is.

Wat is vermogensbeheer ?

Vermogensbeheer is een beleggingsvorm voor particulieren, ondernemers, stichtingen en verenigingen die hun vermogen willen laten beleggen door beleggingsspecialisten.

Missie

Wij nemen de tijd om naar u te luisteren, u te leren kennen en te begrijpen zodat we uw wensen en doelstellingen in kaart kunnen brengen middels financiële planning. In overleg met u worden individuele keuzes gemaakt betreffende de specifieke inrichting van uw beleggingsportefeuille.

Financiële planning

Financiële planning betreft een totaalbeeld van uw persoonlijke of gezamenlijke financiële situatie, denk hierbij aan uw huishouden, gezin, onderneming of familie. Onzekerheden zullen er altijd blijven, maar een financieel plan creëert een houvast voor zowel de korte als lange termijn. Een financieel plan geeft u een zo goed mogelijk beeld van de toekomstige inkomens- en vermogenspositie voor de korte en lange termijn. Vanzelfsprekend is dit plan in samenhang met uw verdere wensen en ambities.

Portefeuilles

Onze portefeuilles zijn voorzien in de volgende risicoprofielen, zoals deze door de AFM(Autoriteit Financiële Markten) wordt geadviseerd:

  • Defensief
  • Matig defensief
  • Matig offensief
  • Offensief