Onze beleggingsfilosofie

Over ons!

Al meer dan 13 jaar beschermen wij als onafhankelijke vermogensbeheerder het vermogen van onze relaties. Uw wensen staan bij ons centraal, bij alles wat wij doen! Vermogensbeheer Friesland besteed veel aandacht aan uw specifieke situatie, dit doen wij door middel van financiële planning. Wij vinden dit erg belangrijk omdat u hierdoor een geheel financieel overzicht hebt, waardoor wij de beleggingsstrategie kunnen uitstippelen die precies bij u en uw vermogensdoelstelling(en) past.

Onze sleutel tot verstandig beleggen bestaat uit een drietal pijlers:

 1. Het samenstellen van een gespreide portefeuille, hiermee spreidt u namelijk ook uw risico. Bij Vermogensbeheer Friesland profiteert u van een breed scala aan beleggingsmogelijkheden en vermogensoplossingen. Hierdoor kan er een portefeuille gecreëerd worden die aansluit bij uw persoonlijke inkomen- en vermogensdoelstelling(en).
 2. Beleggen doet u voor de lange termijn, het bespreken van de beleggingshorizon (verwachte duur) is daarom van groot belang. Bij een belegging geldt namelijk dat je de risico’s verkleint door de beleggingshorizon verder naar de toekomst te verplaatsen.
 3. Het starten met een financiële planning geeft ons de juist inzichten om uw risicoprofiel vast te stellen. Als we dan ook uw risicohouding hebben getoetst kunnen we hieraan een portefeuille koppelen met de juiste risico- en rendements-verhoudingen. Deze portefeuille past bij uw persoonlijke situatie en wensen.

“Vermogensbeheer begint met het maken van een financiële planning”

In onze portefeuilles zijn dit de belangrijkste uitgangspunten:

 • Het verwachte rendement
 • De bewegelijkheid (standaarddeviatie genoemd) van dit rendement
 • Spreiding op basis van beleggingscategorie
 • Spreiding op basis van sectoren
 • Spreiding op basis van regio’s (we streven naar wereldwijde spreiding)
 • De mogelijke haalbaarheid van uw inkomens- en vermogensdoelstellingen op basis van de Monte Carlo-simulatie

Op basis van bovenstaande punten kunnen wij het juiste risicoprofiel voor u samenstellen.

Onze visie op vermogensbeheer

Met het samenstellen van onze portefeuilles zijn de belangrijkste punten het verwachte rendement en de daar bijhorende standaarddeviatie, die is gebaseerd op het historisch risico. Wij streven naar een zo hoog mogelijk rendement tegen een zo laag mogelijk risico. Dit houdt in dat wij een zo optimaal mogelijke spreiding toepassen binnen onze portefeuilles!

Risico beheersing

Risico betreft de mate waarin een bepaalde portefeuille in waarde stijgt of daalt (in een bepaald jaar, of in de gehele beleggingsperiode). In hoe meer categorieën wordt belegd, des te minder risico er is. Dat komt omdat elke categorie onafhankelijke van elkaar stijgen en dalen. Risicobeheersing komt bij Vermogensbeheer Friesland altijd op de eerste plaats, hierbij genereren wij een zo goed mogelijk rendement. Deze aanpak ligt niet in lijn met de meeste vermogensbeheerders. Daar wordt doorgaans alleen gekeken naar de rendementen en minder naar het risico. De meeste vergelijkingssites hebben het ook voornamelijk over rendementen. Echter maakt het veel verschil of je het kanaal oversteekt over een krakkemikkig houten bruggetje of via aan solide gebouwde brug. Bij Vermogensbeheer Friesland geven wij graag duidelijk aan, met concrete risicocijfers met portefeuille, wat de risico’s zijn. Daarnaast verstrekken wij u een uitgebreide toelichting per portefeuille, indien wenselijk.

Ons beleggingscomité

Voor ons beleggingsonderzoek hebben wij een samenwerking met Credit Suisse. Naast de informatie welke wij van Credit Suisse ontvangen wij regelmatig informatie van diverse specialisten op hun vakgebied. Op basis van de gegevens die zij ons verstrekken, gecombineerd met onze Friese nuchterheid, bepaalt het beleggingscomité het beleggingsbeleid en baseert hierop haar beleggingsbeslissingen.

Voor verdere uitleg kunt u contact opnemen met Andre Kamstra of  John Lowe (085 489 56 90).

Registraties

Vermogensbeheer Friesland voldoet aan de vermogensbeheerder gestelde eisen en:

 • is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 • is ingeschreven bij het Dutch Securities Institute (DSI)
 • staat onder toezicht van de AFM
 • staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB)
 • is aangesloten bij het KiFid
Ontmoet ons team