Onze beleggingsfilosofie

Over ons!

Met jaren kennis en ervaring, beschermen wij als onafhankelijke vermogensbeheerder het vermogen van onze relaties. Uw wensen staan bij ons centraal, bij alles wat wij doen! Vermogensbeheer Friesland besteed veel aandacht aan uw specifieke situatie, dit doen wij door middel van financiële planning. Wij vinden dit erg belangrijk omdat u hierdoor een geheel financieel overzicht hebt, waardoor wij de beleggingsstrategie kunnen uitstippelen die precies bij u en uw vermogensdoelstelling(en) past.

Onze sleutel tot verstandig beleggen bestaat uit een drietal pijlers:

 1. Het samenstellen van een gespreide portefeuille, hiermee spreidt u namelijk ook uw risico. Bij Vermogensbeheer Friesland profiteert u van een breed scala aan beleggingsmogelijkheden en vermogensoplossingen. Hierdoor kan er een portefeuille gecreëerd worden die aansluit bij uw persoonlijke inkomen- en vermogensdoelstelling(en).
 2. Beleggen doet u voor de lange termijn, het bespreken van de beleggingshorizon (verwachte duur) is daarom van groot belang. Bij een belegging geldt namelijk dat je de risico’s verkleint door de beleggingshorizon verder naar de toekomst te verplaatsen.
 3. Het starten met een financiële planning geeft ons de juist inzichten om uw risicoprofiel vast te stellen. Als we dan ook uw risicohouding hebben getoetst kunnen we hieraan een portefeuille koppelen met de juiste risico- en rendements-verhoudingen. Deze portefeuille past bij uw persoonlijke situatie en wensen.

Heldere beleggingsstrategie

Een goed gespreide portefeuille is de sleutel tot verstandig beleggen. Profiteer van het uitgebreide palet aan beleggingsmogelijkheden en vermogensdoelstellingen, waarmee een portefeuille gecreëerd is die aansluit bij uw inkomen- en vermogensdoelstellingen. 

In onze portefeuilles zijn de belangrijkste uitgaanspunten: 

 • Het verwachte rendement 
 • De bewegelijkheid van dit rendement 
 • De mogelijke haalbaarheid van uw inkomens- en/of vermogensdoelstelling(en) op basis van “de Monte Carlo – simulatie” 

Actief inspelen op tendensen en investeringskansen

Voor ons beleggingsonderzoek hebben wij een samenwerking met diverse analisten, waaronder Credit Suisse. Op basis van hun technische analyses en datamodellen, gecombineerd met onze Friese nuchterheid, bepaalt het beleggingscomité haar beleggingsbeslissingen. 

Door de moderne technieken is het beleggingscomité in staat om actief een beleggingsbeslissing te kunnen nemen. Mede door deze technieken kunnen wij inspelen op trends, ontwikkelingen en investeringskansen. 

Optimale spreiding voor iedere beleggingsportefeuille

In onze portefeuilles zijn de belangrijkste uitgangspunten: 

 • Aantoonbaar rendement en maandelijkse herweging 
 • Aandeel heeft de intentie om aan de duurzaamheidscriteria (ESG) te voldoen 
 • Prijs van het aandeel heeft aantoonbare historie 
 • Bewust valutabeleid 
 • Spreiding in kansrijke sectoren en kansrijke regio’s 
 • Streven naar een gemiddelde dividenduitkering van 1% 
 • Bewust liquide gaan 

Groen en duurzaam beleggen

Vermogensbeheer Friesland heeft affiniteit met sociaal verantwoord beleggen (SRI) en de ESG factoren Milieu (E), Maatschappij (S) en Governance (G). Respect voor mens en milieu zien wij als een logisch uitgangspunt voor ons beleggingsbeleid. Daar waar wij kunnen zullen wij een bijdrage leveren voor de mens en het milieu. Van zowel onze eigen medewerkers als onze samenwerkingspartners verlangen wij dat, in het selectieproces van aandelen en obligaties, de ESG-criteria worden meegewogen.

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)
Volgens de nieuwe Europese richtlijn SFDR worden beleggingen gecategoriseerd als grijs, lichtgroen of donkergroen. Dit is een Europese verordening die beleggers definitief duidelijk moet maken in welke mate een portefeuille duurzaam is. Wij houden bij al onze beleggingsbeslissingen rekening met de effecten op de duurzaamheidsfactoren in de portefeuille. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website. 

Registraties

Vermogensbeheer Friesland voldoet aan de vermogensbeheerder gestelde eisen en:

 • is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 • is ingeschreven bij het Dutch Securities Institute (DSI)
 • staat onder toezicht van de AFM
 • staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB)
 • is aangesloten bij het KiFid

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze beleggingsfilosofie? Neem dan dan contact met ons op via 085 489 56 90, of maak een afspraak.

 

Maak kennis met ons team